Posts Tagged ‘emoshet’

Andaling ma-hang up sa first love. Lalo kung wala namang pumantay – wala namang sumunod (sa kanya). Hindi ko alam kung pagkatapos nang mahabang panahon (shet, mas di corny pakinggan kung sa Ingles) gumagawa/sumusulat na naman ako ng tungkol sa isang tao. Parang mas gusto kong isipin na sumusulat ako dahil at tungkol sa isang […]


Can someone recognize you from a group of people just by looking at the lines on your palms? Can someone tell whether you’re happy or sad? Or angry? Or just getting by? Will she/he/they be okay if you’re happy, sad, angry or just getting by? Can someone recognize your scars? Will you hide something from […]